Budgetering, Tidsplanering, Organisation, Resursplanering, Leverantörsval, Upphandling/inköp, Flytt

Läs mer...

Ett urval av de företag som Dagny har jobbat med under de senaste åren; American Express, AIG, AON…

Läs mer...

Dagnys levererar konsulttjänster till svenska och internationella kunder som behöver nya lokaler…

Läs mer...

DagnyProjekt – ser till så att det blir rätt med…

Lokalsök

Hyresavtal

Möbler och Inredning

Yt- & Rumsplanering

Servrar & Nätverk

Datorer & IT