Budgetering

Inför ett beslut om att flytta eller kanske bygga om i befintliga lokaler krävs det riktiga beslutsunderlag. Vi har erfarenheten som krävs för ta fram rätt beslutsunderlag som stämmer överens med ledningens mål kring ert nya kontor;  vare sig målet med er förändring är att attrahera personal, lösa platsbrist eller att ge organisationen en nystart. Budget är förmodligen det viktigaste styrmedlet i ett projekt och definierar ramar och riktlinjer för samtliga inblandade deltagare. Om ni redan tecknat hyresavtal kan Dagny analysera hyresavtalet samt ta fram möbleringsritningar och med det som bas sedan ta fram en budget för just ert projekt.

Tidsplanering/-optimering

Rätt saker i rätt tid. Vi optimerar er process och guidar er att fokusera era resurser på rätt sätt under projektets gång. Med rätt projektunderlag säkerställer vi tillsammans att era beslut och beställningar sedan levereras i rätt tid. Tidsplanen är ett viktigt styrmedel som tydliggör mål och del-etapper.

Organisation

Vi hjälper er att sätta ihop en projektorganisation vilken tydligt beskriver ansvarsområden, delprojekt med dess deltagare och respektive deltagares ansvarsområden.

Resursplanering

Ni bestämmer omfattningen av ert behov av hjälp. Vi föreslår ett upplägg utifrån era interna resurser/ möjligheter att lägga tid på erat framtida kontor. Vad ni behöver är någon som kan driva processen och hålla tider, beslutad projektbudget, tider m.m.

Leverantörsval

Ett stort kontaktnät med riktigt bra: möbelleverantörer, larmfirmor, nätverksfirmor, serverrumsbyggare, inredare, flyttfirmor, arkitekter, låssmeder, byggare, AV-teknik. Har ni egna leverantörer som ni gillar, tar vi så klart med dem i processen. 

Upphandling / Inköp

Beroende på projektets karaktär och storlek tar vi tillsammans med er fram en upphandlingsstrategi i samband med projektstart. Här identifieras potentiella leverantörer för respektive delprojekt.

Flytt

En väl planerad flytt med rätt flyttfirma samt utförd på rätt sätt; en flytt ska gå så smidigt som möjligt och inte medföra driftstörning på ert företags verksamhet. Oftast påbörjas flytten en fredagseftermiddag och verksamheten är sedan igång igen på måndag morgon i er nya kontorslokal.

Kortfattat – vad vi gör…

 

 • Projektledning anpassad efter er organisations behov/ krav och egna resurser
 • Driver/ leder projektmöten och delprojektmöten samt rapporterar mot ledningsgrupp
 • Projektbudget, levande projekttidsplan, projektorganisation
 • Identifierar era tekniska behov samt krav i er nya kontorslokal
 • Teknisk programhandling, projekteringsunderlag för: säkerhet, nätverk, serverrum, AV-teknik
 • Leder, rådger, projekterar samt upphandlar i samtliga delprojekt
 • Deltager, driver och levererar besked till hyresvärdens organisation i rätt tid samt hanterar förändringar och besked under projektets gång
 • Kostnadsuppföljer mot er uppställda budget samt rapporterar genom hela projektprocessen
 • Säkerställer kostnadsbesparingar för företag genom strukturerade upphandlings- och anbudsförfaranden
 • Levererar projekt inom budget och i tid
 • Hanterar flyttar med minimala avbrott i er verksamhet
 
 
Klicka här för att se VAD vi levererar...